O kancelarii

 

            Adwokat Piotr Mazur

 

Absolwent historii na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II (2006 r.) oraz prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II (2009 r.). Aplikację adwokacką odbył w latach 2010 - 2013 przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. W marcu 2013 r. złożył egzamin adwokacki i od sierpnia 2013 r. prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką. Doświadczenie zawodowe zdobywał w lubelskich kancelariach adwokackich wraz z rozpoczęciem aplikacji adwokackiej w styczniu 2010 r.