Wynagrodzenie

 

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy
z Klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej oraz przewidywanego nakładu pracy Kancelarii.

 

Co do zasady stosowane są dwa podstawowe systemy rozliczeń:

1. Ryczałtowy - wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia i zakresu czynności zleconych Kancelarii. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego uzależniona jest od czasochłonności trwania zlecenia oraz stopnia skomplikowania sprawy.

 

2. System rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany jest w sytuacji gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

 

W sprawach o odszkodowanie Kancelaria nie pobiera żadnych opłat wstępnych, a wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem i stanowi prowizję wyliczaną procentowo od uzyskanej kwoty odszkodowania.