502 116 518
ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

ADWOKAT PIOTR MAZUR

WYNAGRODZENIE

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy
z Klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej oraz przewidywanego nakładu pracy Kancelarii.

Co do zasady stosowane są dwa podstawowe systemy rozliczeń:

1. Ryczałtowy – wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia i zakresu czynności zleconych Kancelarii. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego uzależniona jest od czasochłonności trwania zlecenia oraz stopnia skomplikowania sprawy.

2. System rozliczeń godzinowych – wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany jest w sytuacji gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

W sprawach o odszkodowanie Kancelaria nie pobiera żadnych opłat wstępnych, a wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z każdym Klientem i stanowi prowizję wyliczaną procentowo od uzyskanej kwoty odszkodowania.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KONTAKT

    ADRES

    ul. Chmielna 13/6
    20-075 Lublin

    Logo adwokatura Polska

    KONTAKT