502 116 518
ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin

Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu

ZAKRES USŁUG

USZCZERBEK NA ZDROWIU

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest najczęściej następstwem wypadku przy pracy lub wypadku komunikacyjnego. Praktycznie codziennie większość z nas ulega różnym urazom czy innego rodzaju szkodom, a drobne wypadki mogą wydarzyć się w każdej chwili.

Czym jest uszczerbek na zdrowiu?

Orzecznictwo Sądu Najwyższego zdefiniowało go jako trwałe lub nawet tymczasowe uszkodzenie ciała (złamanie, skręcenie, zwichnięcie, zranienie) oraz rozstrój zdrowia rozumiany jako zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz zaburzenia chorobowe, zarówno na tle fizycznym, jak i psychicznym, którego skutkiem są m.in. gorączka, bóle, zaburzenia fizjologiczne, zaburzenia emocjonalne.

O odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu może ubiegać się każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy oraz innym nieszczęśliwym zdarzeniu o znamionach wypadkowości (m. in. uszkodzeniem lub zniszczeniem budynków, upadkiem wskutek wad chodnika lub jego oblodzenia).

Co należy się poszkodowanym którzy doznali uszczerbku na zdrowiu?

Każdy poszkodowany może w takiej sytuacji żądać naprawienia wszelkich wynikłych z tego powodu szkód i kosztów na które składają się koszty:

 • utraconych lub zniszczonych w wyniku wypadku przedmiotów
 • zakupu leków, środków opatrunkowych i przyrządów rehabilitacyjnych
 • poniesione na zakup sprzętu ortopedycznego i protez, w tym także specjalistycznych aparatów i urządzeń medycznych
 • prywatnych wizyt lekarskich i badań i to niezależnie od tego, czy poszkodowany korzysta z państwowej czy prywatnej opieki medycznej
 • pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych
 • związane z dodatkową opieką podczas leczenia
 • związane z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin w szpitalu
 • przygotowania do wykonywania innego zawodu

Warto przy tym dodać, iż proces dochodzenia odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest zależny od okoliczności danego wypadku, na skutek którego poszkodowany doznał uszkodzeń ciała. Przed podjęciem jakichkolwiek działań warto więc zwrócić się o pomoc w celu weryfikacji i ustalenia czy proponowane bądź już przyznane przez Towarzystwo Ubezpieczeń odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest adekwatne do rozmiaru krzywdy i poniesionej szkody.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KONTAKT

  ADRES

  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Logo adwokatura Polska

  KONTAKT

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR MAZUR
  502 116 518 piotr.mazur1@op.pl ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin