502 116 518
ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin

Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny

ZAKRES USŁUG

WYPADEK KOMUNIKACYJNY

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku komunikacyjnego lub potrącenia? Kancelaria oferuje poszkodowanym w wypadkach kompleksową pomoc prawną związaną z dochodzeniem od Towarzystw Ubezpieczeniowych należnych im odszkodowań. O odszkodowanie za uszkodzenia ciała może ubiegać się każdy, kto został ofiarą wypadku komunikacyjnego, a więc kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta, motocyklista oraz inni uczestnicy ruchu drogowego. Jeżeli ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty należnego odszkodowania lub znacznie obniża jego wartość, skorzystaj z profesjonalnej pomocy naszej Kancelarii. Należy przy tym pamiętać, iż ponad 90% odszkodowań wypłacanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe jest znacznie zaniżonych (na ogół przynajmniej kilkukrotnie), a co dziesiąte odszkodowanie należne poszkodowanemu w ogóle nie jest wypłacane. Co ważne w przypadku śmierci poszkodowanego, prawo do roszczeń przejmuje w całości jego rodzina. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji. Adwokat Piotr Mazur pomoże wywalczyć Państwu należne pieniądze.

Co należy się poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym?

Zasady przyznawania zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia reguluje Kodeks Cywilny. Zgodnie z jego zapisanymi, poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym przysługuje zadośćuczynienie za krzywdę, zwrot kosztów leczenia (wizyty lekarskie, dojazdy poszkodowanego do placówek medycznych i rehabilitacyjnych), zakupu sprzętu niezbędnego do rehabilitacji czy opieki osób trzecich. To jednak nie wszystko, bo jeżeli okaże się, że poszkodowany jest niezdolny do pracy, a jednocześnie ma większe potrzeby finansowe w związku z wydatkami np. na zakup leków, wizyty lekarskie, opiekę medyczną, przysługuje mu na podstawie art. 444 ust. 2 i 3 Kodeksu Cywilnego renta wyrównująca utratę dochodów.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Przede wszystkim należy pamiętać, iż żadne Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci odszkodowania automatycznie. Poszkodowany musi złożyć odpowiedni wniosek, wraz z dokumentacją medyczną z przebiegu leczenia oraz sformułować żądanie wypłaty stosownych kwot. Adwokat Piotr Mazur załatwia wszystkie konieczne formalności związane najpierw ze zgłoszeniem szkody Towarzystwu Ubezpieczeniowemu, a następnie z przygotowaniem pozwu do właściwego Sądu i reprezentacją pokrzywdzonego na każdym etapie postępowania sądowego. W toku postępowania Kancelaria zapewnia reprezentację przez doświadczoną kadrę adwokatów specjalizujących się w prawie cywilnym i ubezpieczeniowym, znających regulacje prawne, orzecznictwo sądowe oraz metodykę postępowania ubezpieczycieli. Naszym priorytetem jest uzyskanie odszkodowania należnego poszkodowanemu w pełnej, przysługującej mu kwocie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KONTAKT

  ADRES

  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Logo adwokatura Polska

  KONTAKT

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR MAZUR
  502 116 518 piotr.mazur1@op.pl ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin