502 116 518
ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin

Wypadek w pracy

Wypadek w pracy

ZAKRES USŁUG

WYPADEK W PRACY

Miałeś wypadek w trakcie wykonywanej pracy lub w drodze do niej? Ktoś z Twoich bliskim stracił życie w wyniku wypadku w pracy? Prawdopodobnie możesz ubiegać się o odszkodowanie i to nie tylko z ZUS-u, ale również z zakładu pracy, na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 415 i następne o czynach niedozwolonych).

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych przez wypadek przy pracy należy rozumieć nagłe zdarzenie, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą, które zwykle spowodowane jest przyczyną zewnętrzną, a jej skutkiem jest uraz lub śmierć poszkodowanego. Ponadto w/w ustawa na równi z wypadkiem przy pracy traktuje wypadek, do którego doszło w drodze do pracy, tj. między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy, a także w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia, lub przy wykonywaniu zadań delegowanych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy.

Wg. statystyk prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy najczęściej przyczyną wypadków jest: brak należytego zabezpieczenia miejsca pracy, wadliwy sprzęt, brak wiedzy lub kwalifikacji do powierzonych czynności w pracy, a także brak odpowiedniego przeszkolenia pracowników.

Niestety bardzo często zdarza się, że pracownik bagatelizuje przysługujące mu prawa i rezygnuje z należnego mu odszkodowania. Najczęstszym powodem jest strach przed utratą pracy lub inną sankcją ze strony pracodawcy. Nie każdy też wie, do kogo zgłosić się po zaistniałym wypadku oraz jakie przysługują mu prawa. Nie obawiaj się negatywnej reakcji pracodawcy i żądaj wypłaty należnego odszkodowania. Trzeba jednak pamiętać, że roszczenia, jakie przysługują w sytuacji wystąpienia wypadku w pracy, nie są realizowane automatycznie. Koniecznie jest złożenie odpowiednich wniosków zarówno do ZUS-u, jak i bezpośrednio do pracodawcy.

Pamiętaj także, że jednorazowe odszkodowanie po wypadku w pracy przysługuje również, jeżeli ubezpieczony w wyniku katastrofy poniósł śmierć. Należy się ono wówczas najbliższej rodzinie, czyli współmałżonkowi, dzieciom, rodzicom.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KONTAKT

  ADRES

  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Logo adwokatura Polska

  KONTAKT

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR MAZUR
  502 116 518 piotr.mazur1@op.pl ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin