502 116 518
ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody

ZAKRES USŁUG

ZGŁOSZENIE SZKODY

Zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi powinno być zawsze pierwszą czynnością podejmowaną w sprawie o odszkodowanie. Osoba ubiegająca się o rekompensatę musi złożyć właściwy wniosek wraz z kompletną dokumentacją medyczną z przebiegu leczenia. Wysokość odszkodowania w każdym przypadku jest inna i zależna od stopnia obrażeń fizycznych i psychicznych poszkodowanego. Są one mierzone w skali procentowej (tzw. procent uszczerbku na zdrowiu) i na ich podstawie przyznawane jest odszkodowanie. Adwokat Piotr Mazur kompleksowo zajmie się zgłoszeniem szkody do właściwego ubezpieczyciela, oceni na jaką kwotę zadośćuczynienia może liczyć poszkodowany i przygotowuje niezbędne dokumenty, stanowiące podstawę do wypłaty odszkodowania.

Odszkodowanie od ubezpieczyciela

Należy pamiętać, że oprócz zebrania całkowitej dokumentacji, zawsze trzeba wykazać się profesjonalną wiedzę prawną, znajomością przepisów oraz bieżącą analizą orzecznictwa sądowego z zakresu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jeżeli chcesz uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela, który odmawia wypłaty świadczenia albo chcesz uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia w wyższej kwocie niż zostało to przyznane, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Pamiętaj jednak, że każdy przypadek jest inny i nie ma dwóch takich samych spraw o odszkodowanie. Dlatego nawiązując współpracę z Kancelarią, poszkodowany powinien opowiedzieć dokładnie o przebiegu zdarzenia, leczenia oraz następstwach doznanych obrażeń ciała. Kancelaria powinna znać każdy, nawet najmniejszy szczegół, gdyż z naszego doświadczenia wynika, że nawet niewielki detal może zadecydować o wysokości przyznanego odszkodowania.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KONTAKT

  ADRES

  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Logo adwokatura Polska

  KONTAKT

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR MAZUR
  502 116 518 piotr.mazur1@op.pl ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin