Prawo cywilne

 

Mieszcząca się w Lublinie Kancelaria adwokata Piotra Mazura oferuje swoim Klientom pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego (także w zakresie windykacji, odszkodowań, spraw majątkowych oraz związanych z prawem konsumenckim). Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej obejmuje wiele czynności, w tym porady prawne, reprezentowanie Klienta przed sądem, przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych, opinii prawnych oraz analiz i projektów umów.

 

Adwokat realizuje obsługę w zakresie obejmującym m.in. następujące zagadnienia:

 

1. Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenia nabycia spadku,
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o wykonanie zapisu lub polecenia,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • umowy dotyczące spadku – zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku

 

2. Prawo własności

 • sprawy o zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności,
 • ochrona własności i posiadania,
 • zastaw, służebności,
 • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości

 

3. Prawo konsumenckie

 • sporządzanie wzorów reklamacji i pism z tytułu rękojmi
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzecznikami konsumentów
 • opracowywanie wzorców umownych i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim,

 

4. Postępowanie wieczysto-księgowe

 

5. Ochrona dóbr osobistych

Czy wiesz, że...

Aby mieć pewność, że otrzymana kwota jest maksymalną, jaką można uzyskać i jej wyliczenie nastąpiło w sposób prawidłowy, warto skorzystać z pomocy adwokata, który wie, z jakimi roszczeniami należy wystąpić, jak je wyliczyć i wyegzekwować. Adwokat pomoże przejść przez cały proces ubiegania się o odszkodowanie i wywalczy w sądzie korzystny wynik procesu.