Prawo karne

 

Prowadzący w Lublinie Kancelarię Adwokacką adwokat Piotr Mazur posiada duże doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym osobom fizycznym poszukującym obrońcy lub pełnomocnika (w przypadku osób pokrzywdzonych) oraz firmom, których interesy zostały naruszone bądź zagrożone przestępczym działaniem osób trzecich.

 

Zakres usług, które realizuje adwokat, obejmuje między innymi:

 

  • obronę podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – Policją i Prokuraturą;
  • obronę oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym sporządzanie apelacji, zażaleń i skarg kasacyjnych;
  • obronę obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
  • obronę skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku między innymi w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary;
  • obronę w sprawach wypadków komunikacyjnych i kolizji drogowych;
  • obronę w sprawach związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami;
  • obronę skazanych w sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia;
  • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym.

 

Czy wiesz, że...

Osoby poszkodowane w wypadkach często nie zdają sobie sprawy z tego, że nie otrzymują od firm ubezpieczeniowych pełnych informacji na temat tego, jakie przysługują im prawa. Firmy ubezpieczeniowe dążą zwykle do ugody, która jest zawierana na warunkach niekorzystnych dla poszkodowanego (poprzez zaniżanie kwoty odszkodowania) i uniemożliwia mu dalsze egzekwowanie swoich praw.