Prawo karne

 

Prowadzący w Lublinie Kancelarię Adwokacką adwokat Piotr Mazur posiada duże doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym osobom fizycznym poszukującym obrońcy lub pełnomocnika (w przypadku osób pokrzywdzonych) oraz firmom, których interesy zostały naruszone bądź zagrożone przestępczym działaniem osób trzecich.

 

Zakres usług, które realizuje adwokat, obejmuje między innymi:

 

  • obronę podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – Policją i Prokuraturą;
  • obronę oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym sporządzanie apelacji, zażaleń i skarg kasacyjnych;
  • obronę obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
  • obronę skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku między innymi w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary;
  • obronę w sprawach wypadków komunikacyjnych i kolizji drogowych;
  • obronę w sprawach związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami;
  • obronę skazanych w sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia;
  • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym.

 

Czy wiesz, że...

Aby mieć pewność, że otrzymana kwota jest maksymalną, jaką można uzyskać i jej wyliczenie nastąpiło w sposób prawidłowy, warto skorzystać z pomocy adwokata, który wie, z jakimi roszczeniami należy wystąpić, jak je wyliczyć i wyegzekwować. Adwokat pomoże przejść przez cały proces ubiegania się o odszkodowanie i wywalczy w sądzie korzystny wynik procesu.