502 116 518
ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin

Odszkodowania

Odszkodowania

ZAKRES USŁUG

ODSZKODOWANIA

Jednym z głównych obszarów działalności biura adwokata Piotra Mazura jest skuteczne dochodzenie odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych, Skarbu Państwa oraz organów administracji publicznej. Nasza pomoc w uzyskaniu odpowiednio wysokiej rekompensaty finansowej sięga także poza Lublin, gdyż Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w zakresie dochodzenia zadośćuczynienia finansowego na terenie całej Polski.

Osoby poszkodowane w wypadkach często nie zdają sobie sprawy z tego, że nie otrzymują od firm ubezpieczeniowych pełnych informacji na temat tego, jakie przysługują im prawa. Firmy ubezpieczeniowe dążą zwykle do ugody, która jest zawierana na warunkach niekorzystnych dla poszkodowanego (poprzez zaniżanie kwoty odszkodowania) i uniemożliwia mu dalsze egzekwowanie swoich praw.

Aby mieć pewność, że otrzymana kwota jest maksymalną, jaką można uzyskać i jej wyliczenie nastąpiło w sposób prawidłowy, warto skorzystać z pomocy prawnika, który wie, z jakimi roszczeniami należy wystąpić, jak je wyliczyć i wyegzekwować. Adwokat Piotr mazur pomoże przejść przez cały proces ubiegania się o odszkodowanie i wywalczy w sądzie korzystny wynik procesu.
Adwokat Piotr Mazur wraz z zespołem swojej Kancelarii oferuje fachową pomoc w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych (komunikacyjnych, osobowych i majątkowych) od zakładów ubezpieczeń. Każdy może być poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym. Prawo do rekompensaty finansowej mają nie tylko kierowcy czy posiadacze samochodów, ale wszystkie osoby, które poniosły szkodę w następstwie wypadku komunikacyjnego – również piesi, rowerzyści czy pasażerowie autobusów.
Kancelaria adwokacka zajmuje się pełną obsługą procesu uzyskiwania rekompensaty finansowej, począwszy od reprezentowania poszkodowanego na etapie postępowania likwidacyjnego. Reprezentuje Klienta przed organami ubezpieczeniowymi, a także przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, pomaga również w rozstrzyganiu spraw spornych, w przypadku gdy zasądzona kwota okazała się za niska bądź nastąpiła odmowa jej wypłaty.

Adwokat Piotr Mazur udziela w swojej Kancelarii fachowego i kompleksowego wsparcia w dochodzeniu odszkodowań z tytułu:

 • szkód komunikacyjnych,
 • szkód osobowych,
 • szkód majątkowych,
 • śmierci bliskiej osoby,
 • wypadków losowych,
 • wypadków przy pracy,
 • wypadków w gospodarstwach rolnych

Pomoc prawna bardzo często okazuje się niezbędna również po zasądzeniu rekompensaty finansowej – wówczas, kiedy pojawiają się trudności z wyegzekwowaniem jej wypłaty. Windykacja, która jest prowadzona przez nas w celu uzyskania jak najszybszej wypłaty pełnej kwoty odszkodowania realizowana jest zarówno w trybie polubownym, jak i sądowym.
Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:

 • całkowicie bezpłatna jest porada prawna oraz wstępne przeanalizowanie sprawy o odszkodowanie z tytułu szkody na osobie lub wypadku śmiertelnego;
 • brak opłat wstępnych, a także opłat w trakcie prowadzenia sprawy na etapie postępowania sądowego;
 • niskie wynagrodzenie prowizyjne Kancelarii – już od 10%. Wynagrodzenie stanowi prowizję wyliczaną procentowo od uzyskanej kwoty odszkodowania i jest wypłacane Kancelarii dopiero po uzyskaniu kwoty od towarzystwa ubezpieczeniowego.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KONTAKT

  ADRES

  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Logo adwokatura Polska

  KONTAKT

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR MAZUR
  502 116 518 piotr.mazur1@op.pl ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin