502 116 518
ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin

Windykacja

Windykacja

ZAKRES USŁUG

WINDYKACJA

Nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale również osoby fizyczne narażone są na nieuczciwość ze strony dłużnika. Jako wierzyciele nie dysponują pełnym aparatem narzędzi pozwalającym im skutecznie i w możliwie jak najkrótszym terminie odzyskać należności. W takich sytuacjach rozwiązaniem okazuje się windykacja.

Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Mazura z biurem w Lublinie podejmuje się reprezentowania Klientów zarówno w postępowaniu zabezpieczającym, jak również i egzekucyjnym. Działania i czynności prawne podejmowane przez adwokata nie ograniczają się jedynie do obszaru Lublina, ale obejmują całą Polskę.

Głównym celem prowadzonej windykacji jest pomoc w odzyskaniu należności od dłużnika. W pierwszej kolejności wspieramy więc wierzycieli, sięgając zarówno po windykację polubowną, jak i wprowadzając ją na drogę sądową. W związku z powyższym adwokat Piotr Mazur wraz z zespołem Kancelarii zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę prawną, obejmującą również reprezentowanie ich interesów przed sądami.

KIEDY WINDYKACJA?

Zgodnie z zapisami znajdującymi się w ustawach, windykacja jest przede wszystkim dochodzeniem roszczeń. Istotne jest jednak to, że obowiązujące przepisy precyzyjnie określają aparat narzędziowy i procedury służące uzyskiwaniu od dłużnika spłaty jego zobowiązania. Po to rozwiązanie powinni więc sięgnąć wierzyciele, którzy:

 • utracili kontakt z dłużnikiem (nie znają jego obecnego miejsca pobytu, nie posiadają jego danych teleadresowych);
 • nie mogą dojść do porozumienia z dłużnikiem (osoba ta unika spłaty należności, odracza terminy spłaty zadłużenia etc.);
 • pragną zadbać o możliwie jak najszybsze odzyskanie należności;
 • nie chcą bezpośrednio kontaktować się z dłużnikiem (dla wielu osób upominanie się o spłatę zadłużenia jest po prostu krępujące).

TYPY POSTĘPOWANIA

W przypadku windykacji możemy mówić o trzech typach, a tym samym – trzech etapach jej prowadzenia. Adwokat Piotr Mazur reprezentuje swoich Klientów na wszystkich z niżej wymienionych etapach, zapewniając tym samym pełną obsługę prawną.

I – NEGOCJACJE Z DŁUŻNIKIEM

Pierwszym krokiem wykonywanym przez adwokata jest podjęcie próby kontaktu z dłużnikiem. Przekazanie nam sprawy oraz jej pełnej dokumentacji pozwala nam na sporządzenie zgodnego z przepisami wezwania do natychmiastowej zapłaty i spłaty zadłużenia. Takie też dostarczamy w imieniu Klienta dłużnikowi.

Jeżeli z jego strony pojawia się wola polubownego rozwiązania sprawy – Kancelaria adwokacka reprezentuje wówczas swojego Klienta w negocjacjach, w trakcie których uzgadniane są warunki i terminy spłaty (np. spłaty ratalnej, kiedy to uzgodniona zostaje wysokość rat oraz terminy poszczególnych wpłat). W przypadku zgodny obu stron na uzgodnione warunki – prawnicy naszego biura przygotowują stosowne zobowiązanie, które zostaje podpisane przez obie strony.

W przypadku sytuacji, kiedy dłużnik odmawia spłaty zadłużenia bądź też nie ma z jego strony woli polubownego rozwiązania sprawy – kierujemy windykację na tor postępowania sądowego. Zadaniem prawników jest wówczas przygotowanie stosownych wezwań do zapłaty, właściwej dokumentacji przekazanej następnie sądowi, jako dowód w postępowaniu oraz reprezentowanie Klienta na dalszych etapach postępowania – aż do ostatecznej egzekucji zadłużenia i odzyskania przez Klienta należności.

Bardzo często przekazywane naszym prawnikom są również sprawy, kiedy wierzyciel nie ma kontaktu z dłużnikiem. Również w takich sytuacjach biuro prawne adwokata Piotra Mazura wykorzystuje wszystkie niezbędne i dostępne w postępowaniu windykacyjnym narzędzia prawne, aby móc dostarczyć dłużnikowi wezwanie do zapłaty oraz ostatecznie doprowadzić do spłaty przez niego zaciągniętego zobowiązania.

II – POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Do wprowadzenia windykacji na tor postępowania sądowego dochodzi wówczas, kiedy próba polubownego rozwiązania sytuacji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Wówczas prawnik podejmuje się pełnego reprezentowania Klienta na wszystkich etapach dochodzenia roszczeń. Zapewnia kompleksową obsługę, a w tym:

 • sporządzanie pism procesowych;
 • sporządzanie pism egzekucyjnych;
 • przygotowywanie środków odwoławczych – zarówno zażaleń, apelacji, jak i skarg na czynności komorników.

III – EGZEKUCJA ZADŁUŻENIA

Ostatnim etapem jest egzekucja zadłużenia. Po uzyskaniu wyroku egzekucyjnego z tytułem wykonawczym Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Mazura nadzoruje prace kancelarii komorniczej, dbając tym samym o interesy swoich Klientów.

DLA DŁUŻNIKÓW

Kancelaria Adwokacka adw. Piotra Mazura podejmuje się obsługi osób zadłużonych wobec których wszczęte zostały działania windykacyjne. Zapewniając pełną obsługę prawną adwokat dba o zabezpieczenie mienia oraz ogólnych interesów Klienta, m.in. wytaczając powództwo przeciwegzekucyjne.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KONTAKT

  ADRES

  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Logo adwokatura Polska

  KONTAKT

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR MAZUR
  502 116 518 piotr.mazur1@op.pl ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin