502 116 518
ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin

Prawo cywilne

Prawo cywilne

ZAKRES USŁUG

PRAWO CYWILNE

Mieszcząca się w Lublinie Kancelaria adwokata Piotra Mazura oferuje swoim Klientom pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego (także w zakresie windykacji, odszkodowań, spraw majątkowych oraz związanych z prawem konsumenckim). Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej obejmuje wiele czynności, w tym porady prawne, reprezentowanie Klienta przed sądem, przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych, opinii prawnych oraz analiz i projektów umów.
Adwokat realizuje obsługę w zakresie obejmującym m.in. następujące zagadnienia:

1. Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenia nabycia spadku,
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o wykonanie zapisu lub polecenia,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • umowy dotyczące spadku – zrzeczenie się dziedziczenia, zbycie spadku

2. Prawo własności

 • sprawy o zasiedzenie, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności,
 • ochrona własności i posiadania,
 • zastaw, służebności,
 • przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości

3. Prawo konsumenckie

 • sporządzanie wzorów reklamacji i pism z tytułu rękojmi
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rzecznikami konsumentów
 • opracowywanie wzorców umownych i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim,

4. Postępowanie wieczysto-księgowe

5. Ochrona dóbr osobistych

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KONTAKT

  ADRES

  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Logo adwokatura Polska

  KONTAKT

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR MAZUR
  502 116 518 piotr.mazur1@op.pl ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin