502 116 518
ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin

Prawo karne

Prawo karne

ZAKRES USŁUG

PRAWO KARNE

Prowadzący w Lublinie Kancelarię Adwokacką adwokat Piotr Mazur posiada duże doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym osobom fizycznym poszukującym obrońcy lub pełnomocnika (w przypadku osób pokrzywdzonych) oraz firmom, których interesy zostały naruszone bądź zagrożone przestępczym działaniem osób trzecich.

Zakres usług, które realizuje adwokat, obejmuje między innymi:

 • obronę podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – Policją i Prokuraturą;
 • obronę oskarżonych w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach, w tym sporządzanie apelacji, zażaleń i skarg kasacyjnych;
 • obronę obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 • obronę skazanych w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się wyroku między innymi w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary;
 • obronę w sprawach wypadków komunikacyjnych i kolizji drogowych;
 • obronę w sprawach związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami;
 • obronę skazanych w sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz prywatnych aktów oskarżenia;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KONTAKT

  ADRES

  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Logo adwokatura Polska

  KONTAKT

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR MAZUR
  502 116 518 piotr.mazur1@op.pl ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin