502 116 518
ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin

Wypadek śmiertelny

Wypadek śmiertelny

ZAKRES USŁUG

WYPADEK ŚMIERTELNY

Bliska Ci osoba zmarła w wyniku wypadku komunikacyjnego, bądź też została potrącona przez pojazd mechaniczny? Jeżeli tak to należy Ci się zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, a bardzo często również odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Ponadto w przypadku śmierci poszkodowanego jego najbliższa rodzina może liczyć również na zwrot kosztów leczenia (jeżeli zmarły był leczony) i pogrzebu oraz comiesięczną rentę, stanowiącą rekompensatę pieniężną za doznane krzywdy i cierpienia psychiczne, a należną współmałżonkowi, dzieciom, rodzicom i rodzeństwu. Skontaktuj się z naszą Kancelarii. Adwokat Piotr Mazur pomoże uzyskać Państwu należne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Nagła śmierć osoby najbliższej zawsze jest traumatycznym przeżyciem. Co oczywiste żadne pieniądze nie zwrócą życia Waszym bliskim. Jednak odszkodowanie i zadośćuczynienie pozwoli przynajmniej częściowo zrekompensować krzywdę, zarówno tą psychiczną, jak i materialną, zachować dotychczasowy standard życia oraz przywrócić stabilność finansową, która uległa znacznemu pogorszeniu po śmierci bliskiej osoby.

Co ważne należne Państwu odszkodowanie przysługuje również w przypadku gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia i nie ma możliwości ustalenia jego danych personalnych, a także w sytuacji gdy sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC lub uprawnień do kierowania pojazdami. W takiej sytuacji organem odpowiedzialnym do naprawy wyrządzonej szkody i wypłaty stosownych kwot jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Podsumowując, kwoty zasądzane przez Sądy z tytułu wypadku śmiertelnego wynoszą zwykle od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Od razu nasuwa się więc pytanie: od czego zależna jest wysokość należnego odszkodowania i zadośćuczynienia?

Wpływ na to ma wiele czynników, z czego najważniejsze to:

 • rozmiar doznanej krzywdy rozumianej jako cierpienia psychiczne lub fizyczne (w szczególności: rozpacz, żal, smutek, przygnębienie, poczucie niepowetowanej straty)
 • ustalenie czy po śmierci osoby najbliższej nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej
 • wiek osoby zmarłej oraz osób żądających odszkodowania
 • możliwości zarobkowe zmarłego
 • wzajemne relacji rodzinne m. in. czy razem mieszkali, czy utrzymywali ścisłe kontakty, czy następcy prawni również założyli rodzinę

Wszystkie te okoliczności zawsze są badane przez Sąd i stanowią podstawę zasądzonych kwot. Pamiętaj, że Zakłady Ubezpieczeń zawsze są reprezentowane przez zespół prawników, którzy interpretują na niekorzyść Poszkodowanych skomplikowane przepisy prawa. Dlatego też tak ważne jest dokładne przeanalizowanie każdej sprawy i skorzystanie z pomocy fachowej Kancelarii, która ma wieloletnie doświadczenie i wsparcie swoich, wyspecjalizowanych adwokatów. Nasza Kancelaria zajmie się Twoją sprawą rzetelnie i skutecznie.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

KONTAKT

  ADRES

  ul. Chmielna 13/6
  20-075 Lublin

  Logo adwokatura Polska

  KONTAKT

  KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT PIOTR MAZUR
  502 116 518 piotr.mazur1@op.pl ul. Chmielna 13/6 20-075 Lublin